STOPPA DE VÄRSTA UTSLÄPPARNA

STOPPA DE VÄRSTA UTSLÄPPARNA

I Sverige sker en grön industriboom utan dess like.
Men investeringarna hotas om inte EU gör sitt och stoppar de värsta miljöbovarna.

Det går att tro på en bättre framtid. Men det kräver hårt arbete och mod, här och nu. Efter att EU:s klimatlag drivits igenom trots hårt motstånd är det nu dags för nästa steg: att förändra systemet med utsläppsrätter så att de allra värsta miljöbovarna stoppas. Hjälp till!

Det kommer inte bli enkelt. Motståndet är kompakt. 

För varje initiativ till att tackla klimatkrisen väntar lobbyister och bakåtsträvare, som vägrar ny teknik och miljöhänsyn, och som plöjer ner ofantliga summor pengar i EU för att hindra politiken från att driva fram den omställning som behövs. De vill ha allt idag, utan en tanke på morgondagen. 

I Sverige finns de hos det konservativa blocket – KD, SD och M. Tillsammans med sina europeiska partivänner håller de tillbaka utvecklingen. 

Hur hänger allt det här ihop med Sverige och den gröna industriboomen då?

Jo, när EU:s system inte sätter dit fuskare och superutsläppare blir det i praktiken mer lönsamt att strunta i klimatet än att rädda det. Det drabbar Sverige där hundratals och åter hundratals miljarder satsas på ny grön industri och nya arbetstillfällen. Investerarna i den svenska gröna industriboomen riskerar dra öronen åt sig när den politiska förändringen som straffar fuskarna uteblir. Då försvinner både jobb och omställning.

Hjälp till att stoppa de värsta miljöbovarna

För att göra reformeringen av EU:s system för utsläppsrätter så effektiv som möjligt behöver
vi vara fler än lobbyisterna. Skriv upp dig och backa arbetet för att stoppa de värsta miljöbovarna.

Vad det handlar om:

Efter att klimatlagen röstades igenom våren 2021 är det nu dags för nästa stora klimatreform i EU: utsläppsrätterna. I grunden är systemet bra och lovordas av ekonomer. Det handlar om att det ska kosta att smutsa ner. På så vis stimuleras industrin till att ställa om. Men, och det finns ett stort men här, dagens system är alldeles för svagt. Stora sektorer med miljontals ton i utsläpp är undantagna och det är fortfarande alldeles för billigt att smutsa ner.

Sverige ligger långt fram. Här sker en grön nyindustrialisering i en takt som sällan skådats – framförallt i norra delarna av landet. Det drivs fram av rätt politiska förutsättningar och investerare som tror på grön omställning.

Bland annat tillverkas världens första fossilfria stål i Sverige. En gigantisk batterifabrik med framtidens teknik håller på att byggas med tusentals arbetstillfällen. Listan kan göras längre. Men den riskerar också att bli kortare.

För när EU:s system inte sätter dit fuskare och superutsläppare är det både klimatet och den svenska omställningen som hotas. Investerarna i den svenska gröna industriboomen riskerar dra öronen åt sig när den politisk förändringen som straffar fuskarna uteblir. Då försvinner både jobb och omställning.

Vad har egentligen utsläppsrätter med vattenmeloner att göra?

Hur hänger utsläppsrätter ihop med att Saga inte längre kan spela fotboll?

FAKTA OM UTSLÄPPSRÄTTER

Vad är en utsläppsrätt?

Systemet med utsläppssrätter bygger på att ett tak sätts för hur mycket företag inom EU får släppa ut. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid och företag som omfattas av systemet måste ha lika många rätter som deras årliga utsläpp orsakar. Syftet är att få företag med stora koldioxidutsläpp att betala mer än företag med mindre utsläpp. Ytterligare en effekt blir att företag som anstränger sig för att minska sina koldioxidutsläpp tjänar på det ekonomiskt. I grunden är detta något bra – sedan systemet infördes 2005 har utsläppen minskat med cirka 30 procent. Men…

Vad är problemet med systemet som det ser ut idag?

Minskningen av utsläpp har nästan bara skett inom kraftsektorn, dvs där det redan finns fossilfria alternativ. Den tunga industrin har däremot knappt minskat sina utsläpp överhuvudtaget. Detta beror mycket på  att  raffinaderier och cement- och stålindustrin har fått gratis utsläppsrätter av EU, för man vill undvika att dessa industrier konkurreras ut av aktörer utanför EU – så kallat koldioxidläckage. Problemet blir då att de som släpper ut mest, superutsläpparna, i många fall kommer undan helt gratis. Dessutom är i dagsläget både sjöhandel och internationellt flyg undantaget från systemet. 

Hur vill Jytte Guteland reformera systemet med utsläppssrätter?

Vi måste ha en rättvis klimatomställning där de som släpper ut mest också bidrar mest. Det enda sättet att få systemet att fungera igen är genom att minska de gratis utsläppsrätterna som ges bort till storindustrierna. Dessutom måste EU agera för att både flyg och sjöfart inkluderas i systemet. Utsläppshandeln är EU:s viktigaste klimatverktyg – den reglerar sektorer som står för nästan 40 procent av EU:s totala utsläpp. Kostnaden för att släppa ut koldioxid måste också bli dyrare och intäkterna från utsläppshandeln bör riktas specifikt till en rättvis klimatomställning.

Det här är Jytte Guteland (S)

Som förälder känner jag ett stort ansvar för hur världen vi lämnar efter oss ser ut. Jag brukar tänka att beslut som är bra för barn och bin leder politiken i rätt riktning. Det är vad jag jobbar efter och det har lett mig till uppdraget som Europaparlamentariker.

I våras ledde jag huvudförhandlingarna för att ta fram EU:s första klimatlag och efter flera nattmanglingar har vi för första gången någonsin en klimatlag på plats.

Nu är det dags för nästa fajt: att göra utsläppsrätterna dyrare för de riktiga miljöbovarna.

Nog för att det är slitigt att göra skillnad i förhandlingsrummet och samtidigt vara förälder – men det är värt varenda minut. Det går att tro på en bättre framtid. Det är vad som får mig att kliva upp och gå till jobbet varje dag. Men det kräver hårt arbete och mod, här och nu. Runt hörnet ligger en ny era för oss som tror på Sverige.

/Jytte Guteland